1. Các thông tin khách hàng cần đăng ký TTTB

• Số thuê bao sử dụng
• Họ và tên
• Ngày tháng năm sinh
• Số CMT/CCCD/ Số hộ chiếu, nơi cấp
• Quốc tịch (đối với người nước ngoài).
• Giới tính.
• Ảnh chụp chân dung.
• Địa chỉ của khách hàng theo CMT/CCCD.
• Giấy tờ cần có khi đăng ký:
ĐỐI TƯỢNG GIẤY TỜ YÊU CẦU KHI ĐĂNG KÝ
Cá nhân là người Việt Nam Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hạn.
Cá nhân người nước ngoài Hộ chiếu còn thời hạn ít nhất 6 tháng.

2. Các thông tin khách hàng cần đăng ký TTTB

Trực tiếp tại các Điểm đăng ký thông tin thuê bao của Wintel theo danh sách TẠI ĐÂY

3. Xử lý các thuê bao có thông tin không chính chủ/chính xác:

• Đối với thuê bao có thông tin đăng ký không đúng quy định, Wintel sẽ gửi SMS thông báo liên tục trong ít nhất 5 ngày, mỗi ngày ít nhất một lần yêu cầu khách hàng thực hiện lại việc giao kết HĐ theo mẫu. 
• Trường hợp khách hàng không thực hiện theo yêu cầu cập nhật thông tin thuê bao, tạm dừng cung cấp một chiều (đi) sau 15 ngày gửi SMS đầu tiên, và tạm dừng cung cấp hai chiều (đi, đến) sau 15 ngày tiếp theo nếu khách hàng không thực hiện yêu cầu, đồng thời thông báo thuê bao sẽ được thanh lý hợp đồng chấm dứt cung cấp dịch vụ di động sau 30 ngày tiếp theo nếu yêu cầu trên không được thực hiện. 
• Wintel sẽ thực hiện thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ di động sau 30 ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ hai chiều thông tin (đi, đến) nếu khách hàng không thực hiện yêu cầu đăng ký, chuẩn hóa thông tin thuê bao theo đúng quy định.
• Sau khi thanh lý HĐ, số thuê bao sẽ được Wintel đưa vào kho số tái sử dụng để cung cấp cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng.

4. Trường hợp cần chuẩn hóa thông tin thuê bao:

• Các khách hàng có thông tin cá nhân đã đăng ký với Wintel nhưng chưa trùng khớp với thông tin cá nhân lưu trữ tại cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia.
• Các khách hàng nhận được tin nhắn/cuộc gọi thông báo từ Wintel về việc cần chuẩn hóa/so khớp lại thông tin thuê bao.

5. Các cách thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao:

• Thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao theo hướng dẫn tại: https://wintel.vn/tin-tuc/huong-dan-chuan-hoa-va-cap-nhat-lai-thong-tin-thue-bao