1. Các dịch vụ Wintel đang cung cấp
Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất
Dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất
Dịch vụ truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

2. Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho từng dịch vụ
- QCVN 36:2015/BTTTT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.[đường link]
- QCVN 81:2019/BTTTT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất.[đường link]
- QCVN 82:2014/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất.[đường link]

3. Bản công bố chất lượng các dịch vụ viễn thông Wintel đang cung cấp
- Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất.[đường link]
- Bản công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất.[đường link]
- Bản công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất.[đường link]

4. Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông
Năm 2021:
Quý IV.2021:
- Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất. [đường link]
- Báo cáo định kỳ dịch vụ truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất. [đường link]

Năm 2022
Quý IV.2022:
- Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất. [đường link]
- Báo cáo định kỳ dịch vụ truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất. [đường link]

Năm 2023
Quý I.2023:
- Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất. [đường link]
- Báo cáo định kỳ dịch vụ truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất. [đường link]
Quý II.2023:
- Báo cáo định kỳ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất. [đường link]
- Báo cáo định kỳ dịch vụ truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất. [đường link]

5. Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng
5.1. Tổng đài 19002155:
Tổng đài Di động hỗ trợ 24/7 (bao gồm cả ngày Lễ Tết) từ 24/10/2021, tổng đài 19002155 (1000đ/phút) cập nhật chức năng của các nhánh hỗ trợ khách hàng như sau:
- Nhánh 1: Tư vấn sử dụng Dịch vụ, sản phẩm, chính sách CSKH và các vấn đề về Dịch vụ viễn thông di động Wintel.
- Nhánh 2: Tư vấn, hỗ trợ về Tích điểm và quyền lợi WINlife.
- Nhánh 3: Hỗ trợ kênh đại lý, điểm bán của Wintel.
5.2. Hỗ trợ khách hàng trực tuyến qua trang App/Web/Group/Fanpage của Wintel:
- App: Wintel, Wintel Partner.
- https://www.facebook.com/wintel.vn/: Fanpage Wintel hỗ trợ khách hàng online
- https://wintel.vn/: Cổng Portal bán bàng D2C của Wintel
- https://mobicast.vn/: Cổng Portal của Mobicast
- Email: dvkh@wintel.vn

6. Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng
Thông tin chi tiết tại đây.

7. Các thông tin hỗ trợ khách hàng
Thông tin hỗ trợ chi tiết tại đây.

8. Bản đồ số vùng phủ sóng các dịch vụ của Wintel
Link Bản Đồ Số Wintel