CHÍNH SÁCH THUÊ BAO

(Không bao gồm thuê bao có cam kết)


1. Thời hạn sử dụng:

 • Thuê bao Wintel sẽ được sử dụng trong vòng 35 ngày kể từ ngày kích hoạt thuê bao thành công, hoặc từ ngày cuối cùng phát sinh nạp tiền hoặc phát sinh lưu lượng chiều đi (gọi thoại, tin nhắn, data)

 • Trong vòng 35 ngày, nếu thuê bao không phát sinh lưu lượng chiều đi (gọi thoại, tin nhắn, data) thì sẽ bị khóa một (01) chiều;

 • Trong vòng 5 ngày kể từ ngày bị khóa một chiều, nếu thuê bao không phát sinh giao dịch nạp tiền vào tài khoản chính sẽ bị khóa hai (02) chiều;

 • Trong vòng 5 ngày kể từ ngày bị khóa hai (02) chiều, nếu thuê bao không nạp tiền vào tài khoản chính sẽ bị thu hồi số.

 • Khi đến thời điểm gia hạn gói cước mà tài khoản chính không đủ tiền để trừ cước gia hạn tự động, gói cước sẽ bị hủy. Thuê bao muốn sử dụng lại gói cước cần phải đảm bảo tài khoản chính có đủ tiền và tiến hành đăng ký lại.

* Lưu ý:

 • Thuê bao khóa 01 chiều không thể thực hiện cuộc gọi đi hay gửi tin nhắn đi tới các thuê bao khác. Thuê bao khoá 1 chiều vẫn có thể nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi từ thuê bao khác gọi tới.

 • Thuê bao khóa 02 chiều không thể thực hiện cuộc gọi đi hay gửi tin nhắn đi tới các thuê bao khác, đồng thời không thể nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi từ thuê bao khác gọi tới.

 • Khi Thuê bao bị thu hồi, khách hàng sẽ mất hoàn toàn quyền sử dụng số thuê bao và mọi quyền lợi gắn liền với thuê bao đó.

 • Thời hạn sử dụng này không áp dụng cho các thuê bao có cam kết riêng.

2. Bảng giá cước thoại và SMS ngoài gói:

Giá cước

Đơn vị

Đơn giá

Thoại nội mạng

VNĐ/phút

1500

Thoại ngoại mạng

VNĐ/phút

1500

Thoại Quốc tế

VNĐ/ phút

Theo chính sách chung

SMS nội mạng

VNĐ/SMS

350

SMS ngoại mạng

VNĐ/SMS

350

SMS Quốc tế

VND/ SMS

2500

3. Quy định về việc khôi phục thuê bao

 • Thời hạn khôi phục thuê bao: 10 ngày kể từ thời điểm thu hồi. Quá thời hạn trên, Wintel có thể hỗ trợ khách hàng khôi phục thuê bao trong trường hợp số chưa được tái sử dụng cho khách hàng khác và HĐ giữa KH và Wintel vẫn còn hiệu lực (áp dụng theo chính sách riêng từng thời điểm).

 • Thuê bao khôi phục sẽ được áp dụng chính sách theo quy định hiện hành của Wintel.

 • Phí khôi phục số: Áp dụng theo chính sách tại từng thời điểm của nhà mạng Wintel.

 • Chỉ khôi phục trạng thái hoạt động của thuê bao, không bảo lưu các loại tài khoản, dịch vụ VAS, các chương trình khuyến mại trước đó (nếu có).

 • Các thuê bao số đẹp không có cam kết trước đây, sau khi khôi phục số phải sử dụng gói cam kết tương ứng theo quy định của Wintel.

* Điều kiện khôi phục:

 • Số thu hồi vẫn trong thời hạn khôi phục và còn trong kho số của nhà mạng, chưa được đấu nối mới. Khách hàng phải chứng minh được là chính chủ thuê bao.

Thời gian áp dụng: 22/09/2023 cho đến khi có thông báo mới.